Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
12026187 2014-07-26 17:08:35 FlappybirdROUND 2C - Tập chơi cờ vua chạy test.. (32) - -

C++

4.0.0-8

12025914 2014-07-26 16:27:11 FlappybirdSUM4 E - Diện tích hình chữ nhật lớn nhất Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12025455 2014-07-26 15:10:13 ThươngROUND 2C - Tập chơi cờ vua Đạt yêu cầu 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12025013 2014-07-26 13:56:50 ThươngSUM4 E - Diện tích hình chữ nhật lớn nhất Đạt yêu cầu 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12024750 2014-07-26 13:05:43 DeadpoolSUM4 E - Diện tích hình chữ nhật lớn nhất Đạt yêu cầu 2.46 30M

C++

4.0.0-8

12024669 2014-07-26 12:50:45 DeadpoolSUM4 E - Diện tích hình chữ nhật lớn nhất Đạt yêu cầu 0.37 3.4M

C++

4.0.0-8

12024611 2014-07-26 12:38:44 DeadpoolA cộng B (Cơ bản) Đạt yêu cầu 3.18 11M

C++

4.0.0-8

12024219 2014-07-26 11:33:28 Phạm Thành TâmBlackjack kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12024199 2014-07-26 11:28:14 Phạm Thành TâmBlackjack kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12024195 2014-07-26 11:27:34 Phạm Thành TâmBlackjack kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12024169 2014-07-26 11:23:17 Phạm Thành TâmBlackjack kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12024028 2014-07-26 11:00:02 Phạm Thành TâmĐi xem phim 70 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12023723 2014-07-26 10:12:29 GirgezChú bò hư hỏng 50 0.02 2.9M

C++

4.3.2

12023263 2014-07-26 09:07:36 GirgezChú bò hư hỏng 40 0.07 2.9M

C++

4.3.2

12023133 2014-07-26 08:50:56 GirgezChú bò hư hỏng 40 0.05 2.9M

C++

4.3.2

12023032 2014-07-26 08:33:30 GirgezChú bò hư hỏng 0 0.00 0k

C++

4.3.2

12022321 2014-07-26 06:13:19 Phan Văn ĐồngNhà máy điện nguyên tử 2 55 0.02 3.4M

C++

4.0.0-8

12022251 2014-07-26 05:59:05 Phan Văn ĐồngNhà máy điện nguyên tử 2 55 0.11 2.7M

C++

4.3.2

12022160 2014-07-26 05:32:10 Phan Văn ĐồngClumsy Cows kết quả sai 0.01 2.8M

C++

4.3.2

12022090 2014-07-26 05:14:12 Phan Văn ĐồngClumsy Cows biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.