Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
14623629 2015-07-08 08:27:11 Padora.VinhROUND 1F - Đổi chỗ chạy quá lâu - 3.5M

C++

4.9

14623550 2015-07-08 08:09:37 hạt tiêuHoán vị kế tiếp kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14623539 2015-07-08 08:06:21 Phạm Quang LinhSắp xếp (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.00 3.0M

C++

4.9

14623529 2015-07-08 08:04:45 sky_light_utcLũy thừa biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.9

14623518 2015-07-08 08:02:51 sky_light_utcLũy thừa 50 0.00 3.0M

C++

4.9

14623507 2015-07-08 08:01:36 kuroko95Chuyển đổi hệ cơ số (bản dễ) kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.9

14623498 2015-07-08 07:59:47 TinyDấu ngoặc đúng Đạt yêu cầu 0.06 2.8M

C++

4.3.2

14623495 2015-07-08 07:59:30 TinyDấu ngoặc đúng biên dịch gặp lỗi - -

C#

14623460 2015-07-08 07:52:36 RobbenROUND 1H - Trò chơi với số nhị phân Đạt yêu cầu 0.00 2.7M

C++

4.3.2

14623445 2015-07-08 07:48:28 thang dangSố chia may mắn 100 0.00 3.1M

C++

4.9

14623440 2015-07-08 07:47:01 Padora.VinhROUND 1B - Đong gạo kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14623416 2015-07-08 07:41:25 Padora.VinhROUND 1B - Đong gạo kết quả sai 0.00 3.0M

C++

4.9

14623394 2015-07-08 07:36:05 Sát Thủ_UTCROUND 1F - Đổi chỗ kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.3.2

14623393 2015-07-08 07:35:31 Padora.VinhROUND 1B - Đong gạo kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14623375 2015-07-08 07:30:11 Sát Thủ_UTCROUND 1F - Đổi chỗ kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.3.2

14623347 2015-07-08 07:16:53 sky_light_utcGhép hình kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14623322 2015-07-08 07:07:56 sky_light_utcGhép hình kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14623255 2015-07-08 06:43:50 Sát Thủ_UTCROUND 1F - Đổi chỗ kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.3.2

14623251 2015-07-08 06:41:36 Sát Thủ_UTCROUND 1F - Đổi chỗ kết quả sai 0.00 4.7M

C++

4.3.2

14623247 2015-07-08 06:40:09 Sát Thủ_UTCROUND 1F - Đổi chỗ kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.