Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
14164990 2015-04-27 20:20:31 BOoROUND 7G - Điểm cân bằng Đạt yêu cầu 0.01 3.7M

C++

4.3.2

14164680 2015-04-27 19:14:25 cúnĐộ đo Đạt yêu cầu 1.89 12M

PYTH

3.2.3

14164648 2015-04-27 19:07:10 Chúa tể ORUKU ngàn nămSUM3 F - Cấp số cộng Đạt yêu cầu 0.00 280k

PAS

fpc

14164613 2015-04-27 18:59:45 cúnROUND 6G - Vẽ tranh Đạt yêu cầu 0.56 12M

PYTH

3.2.3

14164604 2015-04-27 18:56:49 SIÊU NHÂN ĐỎỐc sên 20 0.00 232k

PAS

fpc

14164590 2015-04-27 18:54:40 cúnROUND 6B - Tập vẽ Đạt yêu cầu 0.47 12M

PYTH

3.2.3

14164471 2015-04-27 18:28:23 Vinh XùROUND 5C - Modulo kết quả sai 0.00 3.1M

C++

4.9

14164446 2015-04-27 18:22:59 Chúa tể ORUKU ngàn nămSUM4 F - Sàng nguyên tố Đạt yêu cầu 0.00 284k

PAS

fpc

14164400 2015-04-27 18:14:28 chu_bo_blackXổ số 0 0.00 0k

C++

4.9

14164391 2015-04-27 18:12:37 chu_bo_blackXổ số 0 0.00 0k

C++

4.9

14164386 2015-04-27 18:11:42 SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG Nhân 1 Đạt yêu cầu 0.17 115M

PAS

fpc

14164382 2015-04-27 18:10:58 SIÊU NHÂN ĐỎSUM4 B - Lát sàn kết quả sai 0.59 232k

PAS

fpc

14164363 2015-04-27 18:06:09 cúnPrime Substring Đạt yêu cầu 0.06 12M

PYTH

3.2.3

14164360 2015-04-27 18:05:37 Tony ShineROUND 1A - Các cặp giai thừa Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.9

14164350 2015-04-27 18:03:58 cúnPrime Substring kết quả sai 0.01 11M

PYTH

3.2.3

14164343 2015-04-27 18:01:46 Nguyễn Phương NamROUND 3A - Bí kíp luyện rồng chạy quá lâu - 3.1M

C++

4.9

14164326 2015-04-27 17:58:39 TICHPXROUND 1J - Đếm số đường đi chạy quá lâu - 3.4M

C++

4.3.2

14164321 2015-04-27 17:56:42 TICHPXROUND 1J - Đếm số đường đi chạy quá lâu - 3.4M

C++

4.3.2

14164314 2015-04-27 17:55:36 Chúa tể ORUKU ngàn nămPrime Substring Đạt yêu cầu 0.00 376k

PAS

fpc

14164306 2015-04-27 17:54:48 Chúa tể ORUKU ngàn nămPrime Substring kết quả sai 0.00 288k

PAS

fpc

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.