Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
12035030 2014-07-28 06:11:33 Nguyễn Đức ThanhMáy Soda chạy test.. (6) - -

C++

4.0.0-8

12035028 2014-07-28 06:10:24 Phan Văn TrungChỗ ngồi Đạt yêu cầu 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12035015 2014-07-28 06:02:48 Phạm Thành TâmChuyển đổi hệ cơ số (bản dễ) kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12035010 2014-07-28 06:01:26 Nguyễn Đức ThanhXổ số 100 2.38 18M

C++

4.0.0-8

12035006 2014-07-28 05:57:30 UnitedGhép hình Đạt yêu cầu 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12035001 2014-07-28 05:55:57 Phạm Thành TâmChuyển đổi hệ cơ số (bản dễ) kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12034996 2014-07-28 05:53:32 UnitedGhép hình kết quả sai 0.02 2.6M

C++

4.0.0-8

12034988 2014-07-28 05:50:26 Lương TuyênSUM4 D - Số cặp nghịch thế kết quả sai 0.00 42M

C++

4.0.0-8

12034984 2014-07-28 05:48:59 UnitedGhép hình kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12034982 2014-07-28 05:48:33 UnitedGhép hình biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.0.0-8

12034979 2014-07-28 05:47:29 Phạm Thành TâmHoán vị kế tiếp Đạt yêu cầu 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12034972 2014-07-28 05:45:13 UnitedGhép hình kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12034966 2014-07-28 05:43:56 Lương TuyênSUM4 D - Số cặp nghịch thế kết quả sai 0.00 42M

C++

4.0.0-8

12034959 2014-07-28 05:40:59 UnitedGhép hình kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12034952 2014-07-28 05:37:21 Trần Hà Ngọc ThiệnROUND 4B - Cấp số cộng kết quả sai 0.00 6.4M

C++

4.3.2

12034949 2014-07-28 05:36:29 Trần Hà Ngọc ThiệnROUND 4B - Cấp số cộng kết quả sai 0.00 7.0M

C++

4.0.0-8

12034945 2014-07-28 05:34:23 Trần Hà Ngọc ThiệnROUND 4B - Cấp số cộng kết quả sai 0.00 7.1M

C++

4.3.2

12034931 2014-07-28 05:26:26 Phan Văn TrungBirthdates Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12034928 2014-07-28 05:25:38 Trần Hà Ngọc ThiệnROUND 4B - Cấp số cộng kết quả sai 0.00 6.4M

C++

4.3.2

12034926 2014-07-28 05:25:08 Trần Hà Ngọc ThiệnROUND 4B - Cấp số cộng kết quả sai 0.00 6.4M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.