Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
12955398 2014-11-22 23:08:52 Tô Duy Nghĩa D14AT3SUM6 D - Mua kẹo kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12953997 2014-11-22 18:17:06 God FatherTrò chơi viết tên nhanh Đạt yêu cầu 0.05 2.6M

C++

4.0.0-8

12953861 2014-11-22 17:58:40 AcceptedBố trí phòng họp Đạt yêu cầu 0.13 2.8M

C++

4.0.0-8

12953859 2014-11-22 17:58:38 Tô Duy Nghĩa D14AT3SUM6 D - Mua kẹo kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12953832 2014-11-22 17:54:37 Le Tuan KhaiROUND 7G - Điểm cân bằng Đạt yêu cầu 0.00 115M

PAS

fpc

12953826 2014-11-22 17:54:13 Nguyễn Thái SơnLại là ước chung lớn nhất 28.57 0.03 2.6M

C++

4.0.0-8

12953820 2014-11-22 17:53:29 Le Tuan KhaiROUND 7G - Điểm cân bằng chạy bị lỗi (NZEC) 0.00 229M

PAS

fpc

12953792 2014-11-22 17:49:15 Tô Duy Nghĩa D14AT3SUM6 D - Mua kẹo kết quả sai 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12953730 2014-11-22 17:39:10 No NameSố nguyên tố (Bài cơ bản) kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.3.2

12953712 2014-11-22 17:36:58 AcceptedDãy con tăng dần tự nhiên bậc K Đạt yêu cầu 0.00 2.7M

C++

4.0.0-8

12953700 2014-11-22 17:35:30 Le Tuan KhaiROUND 7B - Pha nước cam Đạt yêu cầu 0.00 232k

PAS

fpc

12953678 2014-11-22 17:32:18 Nguyễn Việt HàSố nguyên tố (Bài cơ bản) chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.0.0-8

12953669 2014-11-22 17:30:41 Le Tuan KhaiROUND 7A - Hình hộp chữ nhật Đạt yêu cầu 0.00 232k

PAS

fpc

12953664 2014-11-22 17:30:19 Nguyễn Việt HàA cộng B (Cơ bản) kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12953651 2014-11-22 17:28:27 No NameA cộng B (Cơ bản) kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.3.2

12953645 2014-11-22 17:27:36 No NameA cộng B (Cơ bản) kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12953630 2014-11-22 17:26:00 Le Tuan KhaiROUND 6G - Vẽ tranh Đạt yêu cầu 0.00 240k

PAS

fpc

12953601 2014-11-22 17:22:43 Nguyễn Việt HàSố nguyên tố (Bài cơ bản) kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12953591 2014-11-22 17:20:56 Nguyễn Việt HàSố nguyên tố (Bài cơ bản) kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12953562 2014-11-22 17:18:53 Nguyễn Việt HàSố nguyên tố (Bài cơ bản) biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.0.0-8

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.