Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

Advertisement blocking software were detected ;( Please add this webpage to whitelist.
ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
15056980 2015-09-03 19:05:01 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.3M

C++

5

15056944 2015-09-03 19:00:59 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.3M

C++

5

15056935 2015-09-03 18:59:25 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.3M

C++

5

15056918 2015-09-03 18:57:34 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056905 2015-09-03 18:56:30 Hat Dau NhoGiai thừa (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.00 3.4M

C++

5

15056852 2015-09-03 18:51:39 Tony ShineROUND 5G - Trò chơi với que tính Đạt yêu cầu 0.00 3.3M

C++

5

15056847 2015-09-03 18:50:57 grass_jiCác thùng nước 100 0.56 3.6M

C++

5

15056838 2015-09-03 18:49:59 maxnguROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.3M

C++

5

15056807 2015-09-03 18:46:50 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056759 2015-09-03 18:40:40 khongbitcode_utcSố gần may mắn 100 0.00 3.4M

C++

5

15056730 2015-09-03 18:37:27 Sarah_UTCROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056648 2015-09-03 18:28:34 covobonLiệt kê hoán vị (Cơ bản) kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056591 2015-09-03 18:20:50 Tony ShineROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056524 2015-09-03 18:10:35 Tony ShineROUND 5G - Trò chơi với que tính kết quả sai 0.00 3.4M

C++

5

15056482 2015-09-03 18:03:48 khongbitcode_utcĐếm hạt 100 0.00 3.4M

C++

5

15056407 2015-09-03 17:51:39 zozo123456_UTCHello PTIT OJ (Cơ bản) chạy bị lỗi (NZEC) 0.00 29M

JS2

15056399 2015-09-03 17:50:15 TICHPX_UTCNot One Bit More kết quả sai 0.00 3.5M

C++

5

15056392 2015-09-03 17:48:39 nvaptSố phong phú 83.33 0.25 3.3M

C++

5

15056382 2015-09-03 17:47:19 TICHPX_UTCNot One Bit More chạy quá lâu - 3.5M

C++

5

15056337 2015-09-03 17:40:40 nvaptSố fibonacci 50 0.00 11M

C++

5

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.