Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
14793737 2015-08-01 03:10:39 zozo123456_UTCLiệt kê hoán vị (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.02 2.7M

C++

4.3.2

14793703 2015-08-01 02:42:30 nukeROUND 3C - Giờ học lý thú. chạy bị lỗi (SIGABRT) 0.25 257M

C++

4.3.2

14793699 2015-08-01 02:38:17 nukeROUND 3C - Giờ học lý thú. chạy bị lỗi (SIGABRT) 0.24 257M

C++

4.3.2

14793698 2015-08-01 02:36:45 Sinh Vien NgheoDãy con tăng dài nhất (bản dễ) 38.46 0.00 3.3M

C++

5

14793663 2015-08-01 02:13:38 WolframROUND 4I - Bộ 3 số Pytago Đạt yêu cầu 0.50 232k

PAS

fpc

14793662 2015-08-01 02:13:15 WolframROUND 4G - Nguyên tố cùng nhau Đạt yêu cầu 0.00 232k

PAS

fpc

14793661 2015-08-01 02:12:24 WolframROUND 4C - Trai hay gái Đạt yêu cầu 0.00 232k

PAS

fpc

14793660 2015-08-01 02:12:06 WolframROUND 4E - Trò chơi trên bảng chữ Đạt yêu cầu 0.00 428k

PAS

fpc

14793659 2015-08-01 02:11:52 WolframROUND 4F - Ký túc xá Đạt yêu cầu 0.00 280k

PAS

fpc

14793658 2015-08-01 02:11:23 WolframROUND 4G - Nguyên tố cùng nhau chạy bị lỗi (NZEC) 0.00 280k

PAS

fpc

14793657 2015-08-01 02:10:58 WolframROUND 4I - Bộ 3 số Pytago kết quả sai 0.00 1.9M

PAS

fpc

14793656 2015-08-01 02:10:11 WolframROUND 4B - Dãy nghịch thế 2 Đạt yêu cầu 0.19 3.3M

PAS

fpc

14793437 2015-07-31 23:58:07 Love_UTCSố nén tối giản (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.00 2.8M

C++

4.3.2

14793386 2015-07-31 23:45:22 Love_UTCXử lý số nguyên lớn chạy bị lỗi (SIGABRT) 0.00 3.8M

C++

4.3.2

14793379 2015-07-31 23:44:08 Love_UTCXử lý số nguyên lớn chạy bị lỗi (SIGABRT) 0.00 3.8M

C++

4.3.2

14793284 2015-07-31 23:10:11 Love_UTCPhân tích số nguyên Đạt yêu cầu 0.00 2.6M

C++

4.3.2

14793155 2015-07-31 22:37:02 Miiko DesuFind the Cow! Đạt yêu cầu 0.00 2.7M

C++

4.3.2

14793106 2015-07-31 22:27:58 Love_UTCLại là số nguyên tố Đạt yêu cầu 0.25 2.6M

C++

4.3.2

14793099 2015-07-31 22:26:48 Love_UTCLại là số nguyên tố biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.3.2

14793039 2015-07-31 22:15:24 Love_UTCBỏ phiếu Đạt yêu cầu 0.00 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.