Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
12970011 2014-11-25 00:58:19 giabinhROUND 6A - Lật xu Đạt yêu cầu 0.00 744k

PAS

fpc

12968625 2014-11-24 19:35:39 aabbccROUND 3I - Cái túi chạy quá lâu - 9.2M

C++

4.0.0-8

12968578 2014-11-24 19:28:45 Tô Duy Nghĩa D14AT3SUM4 F - Sàng nguyên tố Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12968315 2014-11-24 18:48:42 Hoàng Giang Taurus AT3Phân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.02 2.6M

C++

4.0.0-8

12968293 2014-11-24 18:45:50 ta hoang quanPhân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12968268 2014-11-24 18:41:30 ta hoang quanPhân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản) kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12968265 2014-11-24 18:40:59 ta hoang quanSố nguyên tố (Bài cơ bản) kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12968020 2014-11-24 18:12:32 Nguyễn Thái SơnĐếm số lần lặp Đạt yêu cầu 0.43 2.6M

C++

4.3.2

12968001 2014-11-24 18:09:52 Nguyễn Thái SơnĐếm số lần lặp Đạt yêu cầu 0.81 2.6M

C++

4.0.0-8

12967972 2014-11-24 18:06:20 AcceptedNguyên tố hóa học Đạt yêu cầu 0.00 2.6M

C++

4.0.0-8

12967953 2014-11-24 18:04:16 AcceptedNguyên tố hóa học kết quả sai 0.01 2.6M

C++

4.0.0-8

12967947 2014-11-24 18:03:41 Tô Duy Nghĩa D14AT3BÀI A - TRÒ CHƠI VỚI DÃY SỐ Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12967789 2014-11-24 17:43:17 Tô Duy Nghĩa D14AT3Đếm số lần lặp Đạt yêu cầu 0.74 2.6M

C++

4.0.0-8

12967734 2014-11-24 17:34:39 Trần Văn TrọngHello PTIT OJ (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12967726 2014-11-24 17:33:04 Trần Văn TrọngHello PTIT OJ (Cơ bản) biên dịch gặp lỗi - -

C#

12967723 2014-11-24 17:32:52 AcceptedBảng tính Excel Đạt yêu cầu 0.02 2.7M

C++

4.0.0-8

12967530 2014-11-24 17:06:34 AnonymousSố gần may mắn 100 0.02 2.0M

PAS

gpc

12967523 2014-11-24 17:05:45 Tiêu Dao TửROUND 3I - Cái túi kết quả sai 0.01 3.4M

C++

4.0.0-8

12967516 2014-11-24 17:04:54 hjenlankSUM3 H - Chuyển đổi cơ số nhị phân sang cơ số 8 Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12967514 2014-11-24 17:04:27 AnonymousSố gần may mắn 92.86 0.01 2.0M

PAS

gpc

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.