Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden on 2013-04-28 09:43:20 by Francky

UBM - Жосефх Параон

no tags 


Эртний Египет

Эртний Египетд Ромын Пап Ламын III хүү Золоо ,  II Цезар Санаа , Клеопатрагийн охин дүү Дуна нар зочилжээ. (Түүхийн хуудаснаа Цезар Клеопатрад дурлаж байсан Tongue out) Параон тэр гураваас цаг болгон 1 1 1 тоо асуухад тэр 3 хариулж байв. Тэдний хариулж байгаа тоонууд яааж ийгээд ямар нэгэн прогресс болж байлаа (Арифметик , Геометр) . Параоныг бага байхад түүний Алгебрын багш зүрхний шигдээсээр нас барсан тул тэрээр Прогресс гэж юу болохыг мэдэх авч бодож чаддаггүй нэгэн байжээ. Тэрээр прогрессийн 4 дөх гишүүнийг олохыг хүсч байгаа ба та бүхнийг орондоо авчирч 4 дөх тоог олдог код шаардаж байна.

Параон догшин зантай хүн болохоор бичиж өгөхгүй бол таныг хороох болно. Амьд гарахын тулд уг даалгаварыг биелүүлнэ үү.

-20000<= a1, a2, a3  <=20000

Оролт : a1, a2, a3  3 тоо өгөгдөнө.  0 0 0 орж ирвэл оролтын төгсгөл гэж ойлгоно.

Гаралт : Арифметик прогесс бол “AP”, Геометр прогресс бол “GP”. Зай аваад 4 дөх гишүүнийг хэвлэ.

Оролт:
4 7 10
2 6 18
0 0 0

Гаралт:
AP 13
GP 54


hide comments
(Tjandra Satria Gunawan)(曾毅昆): 2013-04-20 15:47:28

@Francky: Does it mean: non english problem is allowed to put in challenge,tutorial,partial,or riddle?
--ans--> No, of course. ;-)

Last edit: 2013-04-20 15:59:01
Francky: 2013-04-20 15:02:39

Don't set non english problems in 'classical', move it or it will be hidden. Thanks in advance.


Added by:TukaTuka
Date:2013-04-19
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:ASMGCC clang_c C C# clang_cpp C++ 5 C++ 4.3.2 C++14 COB dmd clang_d elixir fantom GROOVY JS2 nim clang_objc objc pico PYPY rust SCM chicken VB.net
Resource:Tyka