Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_14_02 - Taksówka na Manhattanie - reaktywacja

Stan Kowalsky od dawna pracuje jako taksówkarz na Manhattanie i "wozi" swoich pasażerów pomiędzy różnymi miejscami w przestrzeni k-wymiarowej. Lot z jednego punktu do drugiego składa się z pojedynczych skoków teleportacyjnych, takich, w których położenie taksówki zmienia się tylko w jednym wymiarze. Zakładając na przykład, że Stan porusza się w przestrzeni pięciowymiarowej, to aby przenieść się z punktu o współrzędnych (3, 1, 8, 1, 2) do punktu (3, 7, 8, 1, 0), musi wykonać dwa skoki. Pierwszy z nich musi nastąpić do punktu (3, 7, 8, 1, 2) albo do punktu (3, 1, 8, 1, 0). Niezależnie od tego, którą trasę wybierze, odległość, którą pokona wynosi 8 jednostek.

Stan każdego dnia rozpoczyna pracę w bazie, która znajduje się w punkcie o wszystkich współrzędnych zerowych. Następnie przewozi swoich pasażerów latając po kolei do punktów, o określonych współrzędnych. Na koniec wraca do bazy.

Taksówkarz po zakończonej pracy chciałby wiedzieć, jaki najdłuższy lot odbył w danym dniu oraz ile pojedynczych skoków musiał wykonać.

Wejście

W pierwszej linii liczba przypadków testowych (dni) t (t100).

W pierwszej linii pojedynczego testu dwie liczby całkowite: liczba wymiarów przestrzeni k (1k1000) oraz liczba punktów, do których kolejno latał taksówkarz n (1n100).
W każdej z kolejnych n linii po k liczb całkowitych xi dla i=1..k (-109 ≤ xi 109).

Wyjście

Dla każdego testu w osobnej linii dwie liczby całkowite. Najpierw największa odległość pokonana w czasie jednego lotu (uwzględniając lot z bazy do pierwszego punktu i lot z ostatniego punktu do bazy). Następnie liczba pojedynczych skoków teleportacyjnych wykonanych w danym dniu.

Przykład

Wejście:
1
5 2
3 1 8 1 2
3 7 8 1 0 Wyjście: 19 11

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2014-02-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.