Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_17_02 - Krecik

Krecik

Z podanego ciągu liczbowego wyznacz długość najdłuższego spójnego podciągu, który zawiera co najwyżej dwa różne wyrazy.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Każdy przypadek opisany jest w dwóch wierszach. W pierwszym podana jest liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 104) oznaczająca długość ciągu. W wierszu drugim danych jest n wyrazów ai ciągu (1 ≤ ai ≤ 109).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać jedną liczbę będąca odpowiedzią na postawiony problem.

 

Przykład

Wejście
2
5
2 1 6 1 1
5
1 2 3 4 5

Wyjście
4
2

Ponieważ zadanie nie posiada fabuły i tytułowy bohater nie miał okazji się zaprezentować, poniżej fotografia przypominająca, że zadanie jest o kreciku.


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-07-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

ukryj komentarze
2014-07-13 14:45:53 Andrzej G³uszak
Fabuła <3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.