Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_19_04 - Szlakiem bajtockich zamków

Bajtek rozpoczął właśnie pracę w Biurze Podróży "Bajtour". Szefowa zleciła mu pierwsze zadanie - ma zaplanować różne warianty wycieczki do najsłynniejszej bajtockiej doliny, na obszarze której znajduje się wiele historycznych zamków.

Każda wycieczka musi rozpoczynać się w położonej na południowym końcu doliny wiosce Bitowice Dolne, a kończyć się na północnym skraju doliny w znanej uzdrowiskowej miejscowości Bajtusko-Zdrój. Podczas wycieczki nie wszystkie zamki muszą być zwiedzane. Każdy wariant musi się różnić od pozostałych właśnie tym, które warownie obejrzą uczestnicy wycieczki. Szefowa postawiła jednak dwa warunki. Po pierwsze, wybrane zamki trzeba zwiedzać w takiej kolejności, w jakiej usytuowane są w dolinie. Po drugie, liczba kolejnych warowni pomijanych na trasie, pomiędzy miejscami, w których zatrzymuje się wycieczka, nie może być większa od pewnej założonej wartości.  Bajtek uznał, że potrzebny mu jest przede wszystkim program, który obliczy, ile wariantów wycieczki zgodnych z warunkami można zaplanować.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (1 ≤ t10). 

W każdej z kolejnych t linii dwie liczby całkowite. Liczba wszystkich zamków n (≤ ≤ 107), oraz maksymalna liczba kolejnych niezwiedzanych zamków k (0k100, kn). 

Wyjście

Dla każdego testu, w osobnej linii, jedna liczba całkowita oznaczająca liczbę możliwych wariantów wycieczki podana modulo 18446744073709551616.

Przykład

Wejście:
2
2 2 
3 1
Wyjście:
4

Uwaga

W zadaniu obowiązuje zmniejszony do 4MB limit pamięci.


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2014-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

ukryj komentarze
2014-11-29 14:10:35 Witold D³ugosz
@Grzegorz
2xTAK
2014-11-29 14:07:22 Grzegorz Spryszyñski
W Bitowicach Dolnych i Bajtusku-Zdrój nie ma zamków?
I mozna zorganizować wycieczkę, która nie obejmuje żadnego zamku?

Ostatnio edytowany: 2014-11-29 14:09:37
2014-11-29 13:28:33 Witold D³ugosz
Zmiana limitu czasowego + rejudge.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.