Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_19_06 - Fast IO 2

Biblioteka C przygotowana przez projekt GNU zawiera zbiór funkcji umożliwiających wczytywanie danych bez blokowania strumienia. Nazwy tych funkcji zakończone są sufiksem "_unlocked". Zdarza się, że różnica w szybkości wczytywania danych pomiędzy tymi funkcjami, a ich odpowiednikami blokującymi strumień jest na tyle duża, że umożliwia rozwiązanie zadania nawet przy użyciu algorytmu o gorszej złożoności. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, dlatego też koordynatorzy AlgoLigi opracowali program, który analizuje nadesłany kod i wyodrębnia z niego definicje makr. Twoim zadaniem jest sprawdzenie czy podane makro zawiera w sobie podciąg znaków unlocked. Podciąg ten nie musi być spójny.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (0 < n < 105) oznaczająca liczbę makr. W kolejnych n liniach znajdują się definicje makr. Każda definicja może mieć jedną z dwóch postaci:

  1. NAZWA = wartość jak nietrudno się domyślić w tym wypadku każde wystąpienie nazwy makra jest zastępowane jego wartością. Nazwa makra składa się wyłącznie z wielkich liter alfabetu angielskiego, zaś jej długość nie przekracza 4 znaków. Wartość z kolei składa się wyłącznie z małych liter alfabetu angielskiego i jest nie dłuższa niż 100 znaków.
  2. NAZWA1 = NAZWA2 NAZWA3 postać tego typu określa, że makro NAZWA1 powstaje z połączenia wyników makr NAZWA2 i NAZWA3. W przypadku takiej definicji zawsze łączone są 2 makra.

W ostatnim wierszu znajduje się nazwa makra, które należy zbadać pod kątem występowania podciągu unlocked. Gwarantujemy, że wszystkie wymagane do rozwiązania definicje makr wystąpią na wejściu.

Wyjście

Jeżeli badane makro zawiera szukany podciąg to należy wypisać Fast I/O, w przeciwnym wypadku I/O.

Przykład

Wejście

5
KAN = TU JE
TU = aubncldo
JE = M Y
M = ck
Y = uuueuuuduuu
KAN

Wyjście

Fast I/O

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2014-11-27
Limit czasu wykonania programu:0.5s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

ukryj komentarze
2014-11-30 13:11:53 Maciej Boniecki
@Karol Waszczuk
Najważniejsze, że w końcu przeszło :)
2014-11-30 12:45:21 Karol Waszczuk
Nie ma to jak siedzieć 5 godzin nad kodem, aby po tym czasie zorientować się, że należy wypisywać "Fast I/O", a nie "FAST I/O". Sierota ze mnie...
2014-11-30 11:43:18 Karol Waszczuk
Testy w tym zadaniu są nad wyraz irytujące...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.