Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_19_07 - Macierz

Twoim zadaniem jest stworzenie macierzy dyskowej do przechowywania filmów z miejskiego monitoringu. Ma ona umożliwiać zapisanie w ciągu sekundy co najmniej p MiB danych. Do stworzenia macierzy potrzebujesz zakupić pewną liczbę dysków o szybkości zapisu d MiB oraz kontrolerów o przepustowości k MiB. Do każdego kontrolera można podłączyć dowolną liczbę dysków. Szybkość zapisu danych przekazanych do danego kontrolera to minimum z dwóch wartości: przepustowości kontrolera oraz sumy szybkości zapisu podłączonych dysków.

Niestety ceny dysków wytypowanych dla Twojej macierzy są astronomiczne, dlatego też dostałeś zalecenie od szefa, aby zminimalizować ich liczbę. Oblicz ile dysków i ile kontrolerów musisz zakupić, aby stworzyć macierz o przepustowości p MiB?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita t (1 ≤ t ≤ 105) określająca liczbę zestawów danych. W kolejnych t liniach znajdują się zestawy danych. Każdy zestaw danych składa się z trzech liczb całkowitych d, k oraz p (1 ≤ d, k, p ≤ 109) oznaczających odpowiednio szybkość zapisu danych na dysku, przepustowość kontrolera oraz wymaganą szybkość zapisu danych przez macierz.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz w osobnej linii liczbę dysków oraz liczbę kontrolerów jakie musisz zakupić.

Przykład

Wejście

3
2 4 20
4 2 20
20 35 140

Wyjście

10 5
10 10
7 7

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2014-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

ukryj komentarze
2014-11-29 22:39:04 Maciej Boniecki
Tak, ale należy pamiętać, że w pierwszej kolejności minimalizujemy liczbę dysków.
2014-11-29 22:12:58 Szymon Wolarz
Czy liczba zakupionych kontrolerów również musi być minimalna?
2014-11-29 18:29:10 Maciej Boniecki
Macierz musi mieć przepustowość co najmniej p, niestety w treści zadania wkradło się słowo "dokładnie", które faktycznie mogło wprowadzać w błąd. Zgłoszenia, które oczekiwały dokładnie przepustowości p zostaną zdyskwalifikowane.
2014-11-29 18:28:08 Witold D³ugosz
@Bartek
Nie.
2014-11-29 17:42:13 Bartek
Testy są tak dobrane, że zawsze jest możliwe utworzenie macierzy o przepustowości dokładnie p ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.