Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_31_04 - Pierscień

Twoim zadaniem jest podzielić wielomian przez inny wielomian :) Żeby nie było zbyt łatwo należy tego dokonać w pierścieniu Zn, gdzie n jest liczbą pierwszą. Pierścień Zn oznacza, że dzielenie można przeprowadzić tylko wśród licz całkowitych z przedziału [0;n-1]. Jeszcze prościej mówiąc należy wykonać dzielenie wielomianów modulo n.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t ∈ [1;104] reprezentująca liczbę testów.

Każdy test składa się z trzech wierszy. W pierwszym podana jest liczba n ∈ [5;104]. W drugim liczba k1 ∈ [1;100], po czym ciąg k1 liczb całkowitych należących do przedziału [0;n-1] reprezentujących współczynniki wielomianu będącego dzielną. W ostatnim wierszu liczba k2 ∈ [1;k1], po czym ciąg k2 liczb całkowitych należących do przedziału [0;n-1] reprezentujących współczynniki wielomianu będącego dzielnikiem.

Przykładowo test:

5
7 1 2 3 0 0 4 4
3 3 2 1

Reprezentuje dzielenie:

(x6+2x5+3x4+4x+4) / (3x2+2x+1)

w pierscieniu Z5.

Wyjście

Odpowiedź dla każdego testu powinna zostać wypisana w 2 liniach. W pierwszej lini współczyniki wielomianu części całkowitej. W drugiej lini współczyniki wielomianu reszty z dzielenia.

Przykład

Wejście:

2
11
5 2 8 1 6 2
3 5 0 2
11
4 1 3 7 6
3 1 7 2

Wyjście:

7 6 4
5 5
1 7
3

Dodane przez:I will catch you
Data dodania:2017-01-06
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.