list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
2789    Анхны дасгал  CODE0001 82 69.97
2790    Зуслан CODE0002 20 76.65
2791    Танк CODE0003 30 68.22
2797    Жимс CODE0004 50 55.68
2801    Молекул CODE0005 6 52.17
2805    Тэмдэгт мөр CODE0006 9 86.59
2806    Огноо CODE0007 37 97.98
2807    Орчуулга CODE0008 53 97.26
2808    Тэнцвэр CODE0009 3 100.00
2810    Түлхүүр CODE0010 3 16.28
3150    Сэлгэмэл CODE0011 22 83.82
3673    Цаас CODE0012 63 84.38
3674    Факториал CODE0013 43 92.45
3675    Боломж CODE0014 12 100.00
3811    Хөзөр CODE0015 10 92.00
4066    Чулуу өрөх CODE0016 23 91.23
4067    Хамгийн урт тэмдэгт мөр CODE0017 37 89.10
4068    Дартс CODE0018 28 84.75
4438    Π тоо CODE0019 3 100.00
4439    Хариулт CODE0020 2 100.00
4440    Шулуунууд CODE0021 7 98.25
4442    Нинжа CODE0022 0 0.00
4445    Тойрог CODE0023 10 100.00
4446    Матриц GUEST001 9 95.65
4488    Муур хулгана CODE0024 0 0.00
4490    Цорго CODE0025 1 100.00
4538    Гурвалжин тоолох GUEST002 14 94.87
4718    Шугаман цэцэрлэг IOI08201 1 100.00
4719    Пирамидын суурь IOI08202 2 80.00
4720    Тээвэрлэгч IOI08203 3 75.00
4725    Хэвлэх машин IOI08101 14 88.24
4726    Арлууд IOI08102 10 77.78
4727    Загас IOI08103 2 100.00
4791    Тоон дараалал GUEST003 7 57.41
4880    Бүхэл язгуур SHORT001 19 71.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.