Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FJNF0802 - Цуу яриа

Эрт цагт Европийн нэгэн жижиг тосгонд нэртэй цуутай цуурхал тараадаг хүмүүс байдаг байлаа. Өглөө бүр эдгээр хүмүүс тухайн тосгонд хэний ч мэдэхгүй, сонсоогүй дуулаагүй сонин содон зүйлийг мэдэж авдаг байлаа. Тэгээд өдөржингөө хоёр хоёроороо уулзаж мэдсэн сонссоноо ярьж чалчдаг байв.
Бидний асуудал бол яриа хөөрөө, цуурхаж ярьсан бүх зүйлийг бүх алдартангууд маань тэр өдөртөө мэдэж чадсан эсэхийг тогтоох програм бичих явдал юм.
Та туслана уу!

Input

Оролт хэд хэдэн тестүүдээс тогтох бөгөөд эдгээр тестүүд нь хоорондоо хоосон мөрөөр тусгаарлагдан байрлана. Тоо ширхэг нь өгөгдөхгүй. Тест бүрийн эхний мөр нь N ба M хоёр натурал тооноос тогтоно. N бол нэртэй цуутай цуурхал тараадаг хүмүүсийн тоо. M бол тэдгээрийн уулзалтын тоо. Дараагийн N мөрөнд тэдгээрийн нэрс, харин дараагийн M мөрөнд уулзалтуудын мэдээлэл байрлана. Уулзалтын мэдээлэл хоорондоо хоосон нэг зайгаар тусгаарлагдан байрлах нэрсээс тогтоно. Оролтын сүүлчийн мөрөнд хоосон зайгаар тусгаарлагдсан 0 0 (тэгүүд) байрлана. Урдаа нэг хоосон мөртэй байна.

Output

Гаралтанд тест болгоны хувьд цуу ярианууд хэрэв бүх алдартангуудад маань тэр өдөртөө хүрсэн бол YES, эсрэг тохиолдолд NO гэсэн үгүүд мөр бүрд байрлана.
Бусад хязгаарлалт: Нэрийн урт хамгийн ихдээ 12 тэмдэгт, N<=300, M<1000

Example

Input:
3 3
Alice
Bob
Cindy
Alice Bob
Bob Cindy
Cindy Alice

4 4
Kirk
Lucy
Mike
Nancy
Kirk Lucy
Lucy Mike
Mike Nancy
Nancy Lucy

0 0


Output:
YES
NO

Фүжи Инфокс II олимпиад. Дэвшүүлсэн багш: Багаболд.

Нэмсэн:sw40
Огноо:2008-12-13
Хугацааны хязгаарлалт:0.113s-0.5s
Эх кодын хэмжээний хязгаарлалт:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Програмчлалын хэлүүд:Бүгд дараах хэлүүдээс бусад: ADA95 ASM64 BASH BF C++ 4.3.2 C99 CLPS CLOJURE D ERL FSHARP GO ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE NODEJS OCAML PERL6 PIKE PRLG-swi SCALA SCM qobi SCM guile SED ST TCL VB.NET WHITESPACE
Эх сурвалж:?

hide comments
2009-09-12 12:18:31 Almabek[SMCS]
Net

Last edit: 2009-09-12 12:27:58
2009-08-30 08:31:13
N<=5000, M<=30000 юм байна тэ? :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.