CTN Online Judge - Trang giải bài trực tuyến
Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Trang giải bài trực tuyến Trường THPT Chuyên Thái Nguyên sử dụng hệ thống SPOJ (Sphere Online Judge) nhằm phục vụ mục đích giảng dạy môn Tin học.
Những ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ: Pascal, C, C++, Java, Python.

Để có thể nộp bài vui lòng đăng kí thành viên tại đây.

Phân loại bài tập

Bài tập trên trang gồm hai loại
  • Loại acm: Bài nộp lên chỉ được chấm Đúng (accepted) hoặc Sai (wrong answer), không hiện điểm từng phần.
  • Các loại còn lại: Bài nộp lên được chấm điểm theo tỉ lệ % số bộ dữ liệu đúng.

Hướng dẫn nộp bài


Mọi thắc mắc xin liên hệ: contact.ctnspoj@gmail.com
©2017. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.