Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BINOGAME - BinoGame

Zasady gry BinoGame:

Na wejściu pojawi się uporządkowany ciąg liczb naturalnych. Jasiu podaje liczbę, Stasiu sprawdza, czy podana liczba występuje w ciągu. Jeśli tak, dodaje ją do sumy, w przeciwnym razie odejmuje ją od sumy. Jeśli końcowa wartość będzie ujemna wygrywa Jasio, w przeciwnym razie Stasio.

Zakładamy, że wartość początkowa sumy jest równa 0.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n (n < 107) określająca długość ciągu.

W drugim wierszu n liczb naturalnych uporządkowanych niemalejąco. Największa jest nie większa niż 231.

W trzecim wierszu jedna liczba q określająca liczbę zapytań (nie więcej niż milion).

W ostatnim wierszu q liczb naturalnych nie większych niż 231.

Wyjście

Wartość końcowa sumy

Przykład

Wejście:
5
1 3 5 5 7
5
3 4 1 6 0

Wyjście:
-6

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-03-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.