Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_01 - Fibonacci w przedziale

Zadanie polega na wyznaczeniu ilosci różnych liczb Fibonacciego mieszczących się w przedziale [a..b].

Wejście

W pierwszym wierszu niewielka liczba t określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z dwóch liczby całkowitych a i b takich, że 1 ≤ a b ≤ 109.

Wyjście

Dla każdeog zestawu jedna liczba określająca ilość różnych liczb Fibonacciego znajdujących się w przedziale [a..b].

Przykład

Wejście:
4
1 3
4 7
8 8
1000000 1000000000

Wyjście:
3
1
1
14


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.