Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_03 - Trzy odcinki

Na osi liczbowej rysujemy trzy odcinki, które mogą się pokrywać. Twoim zadaniem jest określenie, przedziału reprezentującego część wspólna tych odcinków.

Wejście

Trzy wiersze. W każdym wierszu reprezentacja odcinka w postaci przedziału obustronnie domkniętego [a, b], gdzie a ≤ b oraz |a| < 1000, |b|<1000.

Wyjście

Dwie liczbay określająca przedział będący częścią wspólną odcinków lub napis null, gdy takiej części nie ma.

Przykład 1

Wejście:
2 5
1 10
4 6

Wyjście:
4 5

Przykład 2

Wejście:
1 2
3 3
4 12

Wyjście:
null

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.