Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_04 - Zapomniany klucz Cezara

Szyfr podstawieniowy to taki, w którym dane znaki podmienia się innymi według ściśle ustalonych zasad. Do takich szyfrów zalicza się "Szyfr Cezara". Każda z liter przesunięta jest w alfabecie o pewną liczbę zwaną kluczem. Niestety klucz, o którym mowa, został zagubiony, a twoim zadaniem jest odnalezienie go i odszyfrowanie tajnej wiadomości. 

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca liczbę zestawów danych. Każdy zestaw składa się z jednego zaszyfrowanego zdania wyrażonego dużymi literami łacińskimi i znakami spacji. Zdanie składa się z maksymalnie 10000 znaków.

Wyjście

Odszyfrowane zdanie

Przykład

Wejście:
2
CXLMXL ATDXKXF
TET FT DHMT

Uwaga! Wyjście celowo nie zostało podane aby nie ułatwiać odgadnięcie klucza.

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.