Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_08 - Permutacje cyfr

Zadanie polega na określeniu, czy cyfry jednej liczby mogą permutować w taki sposób, aby postała druga liczba.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż 106).

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych a i b, gdzie każda z nich jest nie większa niż 1020.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych w osobnym wierszu napis Tak, jeśli pierwsza liczba jest permutacją drugiej lub Nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
5
12 21
456 546
111111 11111
999 999
123 234

Wyjście:
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.