Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_09 - Sortowanie babelkowe

Przyszedł czas na sortowanie bąbelkowe. Jest to najprostszy rodzaj sortowania porównującego ze sobą elementy sąsiadujące. Algorytm został opisany w tym miejscu. Twoim zadaniem jest określenie liczby zamian wartości elementów sąsiadujących (elementy zamieniamy tylko wtedy, gdy drugi element jest mniejszy od pierwszego).

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba t określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z liczby n (1 ≤ n ≤ 106) określającej ilość liczb w ciągu do posortowania. Następnie n liczb całkowitych należących do przedziału [0..106].

Wyjście

Dla każdego zestawu jedna liczba określająca ilość zamian sąsiadujących liczb wykonanych przez algorytm sortowania bąbelkowego

Przykład 

Wejście:
3
6
2 3 4 1 5 3 
3
3 2 1 
3
1 2 3 

Wyjście:
5
3
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.