Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_12 - Notowania akcji

Jasio rozwiązując zadanie praktyczne z Excela natchnął się na wykresy słupkowe. Przedstawiały one informacje na temat notowań akcji firmy "FRAKTAX". Jasio miał określić maksymalny okres czasu, jaki akcje przyjmowały status jako niestabilne. Zachowanie akcji będziemy nazywać niestabilne, jeśli spójny podciąg składa się z conajmniej trzech wyrazów i środkowy wyraz jest większy (mniejszy) od swoich sąsiadów.

Wejście

Pierwsza liczba określa liczbę danych testowych (0 < t < 101).

Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu jedna liczba określająca długość ciągu liczb określających notowania akcji (nie większa niż milion). W drugim wierszu n liczb naturalnych dodatnich (nie większych niż 2000) określających notowania akcji fimy "FRAKTAX".   

Wyjście

Dla każdego zestawu danych jedna liczba określająca maksymalny okres czasu, w jakim akcje zachowywały się niestabilnie.

Przykład

Wejście:
2
5
1 3 2 5 6
2
1 2

Wyjście:
4
0

Wyjaśnienie:
W pierwszym przykładzie ciąg, który spełnia kryteria zadania składa się z liczb: 1 3 2 5, w drugim podciąg jest za krótki.

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.