Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_14 - Szyfr przestawieniowy

Napisz program, który zaszyfruje lub odszyfruje ciąg małych liter, który został zaszyfrowany według schematu:

pierwsza spółgłoska zamieniona jest z ostatnią, druga z przedostatnią, itd. Jeśli liczba spółgłosek jest nieparzysta, spółgłoska stojąca po środku nie zmienia swojej pozycji.

Wejście

Jeden wyraz złożony z małych liter języka łacińskiego nie dłuższy niż milion znaków.

Wyjście

Zaszyfrowana (odszyfrowana) wiadomość

Przykład

Wejście:
lokomotywa

Wyjści:
wotomokyla

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.