Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_M1 - Liczba k-cyfrowych liczb

Liczba k-cyfrowych liczb

Ile jest k-cyfrowych liczb naturalnych w systemie o podstawie n?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 105) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d wierszach podane są dwie liczby całkowite k, n (1 ≤ k ≤ 64, 2 ≤ n ≤ 16).
Dla danych wejściowych zachodzi dodatkowo warunek: nk ≤ 264.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać jedną liczbę całkowitą będącą odpowiedzią na postawione pytanie.

Przykład

Wejście
4
1 10
2 10
3 3
4 2

Wyjście
10
90
18
8


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-05-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.