Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_M3 - Dzielniki silni

Dzielniki silni

Wyznacz liczbę dzielników naturalnych liczby n!

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 10000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d wierszach podana jest jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 10000).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać liczbę dzielników modulo 1000000007.


Przykład

Wejście
3
3
6
10

Wyjście
4
30
270


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-05-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.