Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_03_04 - Desant

Desant

Na poligonie odbywają się bardzo ważne dla obronności kraju ćwiczenia - nocny desant. Każdy spadochroniarz po wylądowaniu musi zgłosić współrzędne kwadratu, w którym wylądował, w ten sposób do dowódcy docierają wszystkie współrzędne kwadratów, na których wylądował co najmniej jeden żołnierz. Po zakończonym desancie dowódca chciałby wiedzieć, czy na kwadratach o strategicznym znaczeniu, wylądował choćby jeden spadochroniarz. W tym celu do systemu trzeba dodać kolejną funkcję, która szybko i bezbłędnie odpowie na zapytania dowódcy.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 5 · 105) oznaczająca liczbę spadochroniarzy biorących udział w desancie. W kolejnych n wierszach podane są po dwie liczby całkowite, x, y (0 ≤ x, y ≤ 106) oznaczające współrzędne lądowań kolejnych żołnierzy. W następnym wierszu znajduje się liczba całkowita q (1 ≤ q ≤ 104) oznaczająca liczbę zapytań dowódcy. W kolejnych q wierszach podane są po dwie liczby całkowite, x1, y1 (0 ≤ x1, y1 ≤ 106) oznaczające współrzędne kwadratów o strategicznym znaczeniu.

Wyjście
Dla każdego zapytania należy wypisać słowo TAK, jeśli w kwadracie o strategicznym znaczeniu wylądował co najmniej jeden żołnierz, albo słowo NIE w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście
5
1 3
4 2
3 5
1 1
1 1
3
3 1
4 2
0 2

Wyjście
NIE
TAK
NIE


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.