Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_03_10 - Ciąg EKG

Ciąg EKG

Ciąg EKG to ciąg liczb całkowitych dodatnich zdefiniowany następująco: pierwsze dwa wyrazy ciągu to 1, 2, a każdy następny wyraz jest najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią, która do tej pory nie wystąpiła w ciągu i która nie jest względnie pierwsza z wyrazem bezpośrednio poprzedzającym. Poniżej kilka początkowych wyrazów ciągu:

        1, 2, 4, 6, 3, 9, 12, 8, 10, 5, 15, 18, 14, 7, 21, 24, 16

Ciąg ten nazywany jest ciągiem EKG, ponieważ jego wykres przypomina elektrokardiogram. Ciąg ten ma tę własność, że wszystkie liczby całkowite dodatnie prędzej czy później pojawią się w nim. Twoim zadaniem jest wyznaczyć pozycję w ciągu dla danej liczby całkowitej.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy to jedna liczba całkowita a (1 ≤ a ≤ 3 · 105).

Wyjście
Dla każdej liczby podanej na wejściu należy wyznaczyć jej pozycję porządkową w ciągu EKG.

Przykład

Wejście
5
1
2
3
10
15

Wyjście
1
2
5
9
11


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.