Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_03_12 - Podział kuli

Podział kuli

Na ile maksymalnie części, niekoniecznie równych, można podzielić kulę za pomocą n płaszczyzn?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (0 < d < 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek to jedna liczba całkowita n (0 < n < 2000000) oznaczająca liczbę płaszczyzn.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w treści zadania.

Przykład

Wejście
3
1
2
3

Wyjście
2
4
8


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.