Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_03_16 - Ciąg cyfr

Ciąg cyfr

W podanym ciągu cyfr, wstaw między cyfry przecinki tak, aby utworzyć ciąg ściśle rosnący liczb całkowitych dodatnich o możliwie najmniejszej wartości ostatniego wyrazu.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (0 < d < 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek to ciąg cyfr [0-9], którego długość nie przekracza 100. Nie ma ciągu złożonego z samych zer.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać ciąg liczb oddzielony przecinkami, spełniający warunek ściśle rosnącego, którego ostatni wyraz będzie możliwie najmniejszy.
W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden taki ciąg, należy wypisać ten, którego wyrazy w kolejności występowania mają możliwie największą wartość. Dopuszczamy ponadto zapisywanie zer wiodących na początku liczb.

Przykład

Wejście
10
234
2635
4638
001
1000101
11091
21000858869201999960
12345678910112
110000011
89217643514707329101953937146641113

Wyjście
2,3,4
26,35
4,6,38
001
100,0101
11,091
21000,85886,92019,99960
12,34,56,78,91,0112
1,10,000011
8921,76435,147073,291019,5393714,6641113


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.