Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_01 - Dzień tygodnia

Dzień tygodnia

Wyznacz dzień tygodnia za n dni.
Dni tygodnia oznaczamy skrótami: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Nd

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek opisany jest w osobnym wierszu, na który składa się skrót dnia tygodnia i liczba n (1 ≤ n ≤ 109).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego wyznacz skrót dnia tygodnia, który nastąpi za n dni, licząc od dnia tygodnia podanego na wejściu.


Przykład

Wejście
4
Cz 1
Pt 2
So 3
Nd 4

Wyjście
Pt
Nd
Wt
Cz


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.