Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_06 - StarWars

StarWars

Nadchodzi kolejny piękny słoneczny dzień na planecie Tatooine. Beru i Owen bawią się z Lukem w chowanego. Luke świadomy swojego zwycięstwa próbuje dać szanse wujostwu i przed ukryciem daje im tajemniczą kartkę, na której zapisał współrzędne skraplaczy wilgoci w przestrzeni dwuwymiarowej z dopiskiem Kolejna wskazówka znajduje się w przestrzeni ograniczonej największą możliwą figurą utworzoną z dowolnej ilości punktów podanych wyżej". Wujostwo zastanawia się jak duży może być to obszar. Będąc ich przyjacielem oraz fanem Gwiezdnych Wojen pomóż im wyznaczyć ten obszar. Podaj pole i obwód utworzonej w ten sposób figury.

Uwaga! Odległość pomiędzy każdymi dwoma skraplaczami należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Wejście:

W pierwszej linii jedna niewielka liczba (n<1001) oznaczająca liczbę przypadków testowych.
W drugiej linii jedna liczba t (t<10001) oznaczająca liczbę skraplaczy wilgoci na farmie.
W kolejnych t liniach dwie liczby x,y będące współrzędnymi skraplaczy (|x|,|y|<1001)

W pierwszej linii jedna niewielka liczba (n<1001) oznaczająca liczbę przypadków testowych.

W drugiej linii jedna liczba t (t<10001) oznaczająca liczbę skraplaczy wilgoci na farmie.

W kolejnych t liniach dwie liczby x,y będące współrzędnymi skraplaczy (|x|,|y|<1001)

Wyjście:

Dwie liczby oddzielone spacją, pierwsza będąca obwodem figury natomiast druga wyrażająca pole tej figury. Przyjmujemy, że długość pojedynczego punktu jest odcinkiem o długości 0.

Wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. Zer nie znaczących nie wyświetlamy.

Przykład:

Wejście:
3
6
-1 1
2 -1
0 -1
1 1
2 2
-1 -3
4
0 0
5 5
0 5
5 0
1
2 2
Wyjście:
13.77 10.5
20 25
0 0

Rysunek pomoniczy do zadania:

 

Wyjaśnienie do przykładu pierwszego:

Obwód=3.16+3+3.61+4=13.77

Pole=3*5-(1*3/2)-(2*3/2)=10.5


Dodane przez:Szymon Witkowski
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2016-04-16 20:45:47 Grzegorz Spryszyñski
Zdecydowanie za mało precyzyjne.
Ale teraz patrząc przez pryzmat dotychczasowej dyskusji oraz po wczytaniu się w zdanie: 'długość najdłuższego odcinka jaki możemy utworzyć z podanych punktów' zadanie nie powinno sprawiać tyle problemów.
2016-04-16 20:36:57 Arkadiusz Nowaczyñski
"największą możliwą figurą utworzoną z dowolnej ilości punktów podanych wyżej" - niestety ale to jest za mało precyzyjne, bo największą figurę/odcinek można czasami złożyć z różnej ilości punktów, a sposób liczenia obwodu powoduje, że liczba punktów wpływa na jego wartość, więc nie może być dowolna
2016-04-16 19:22:02 Grzegorz Spryszyñski
@Bartosz Rychcik Dzięki. Tego nie podejrzewałem.
I też jestem ciekawy wyniku dla testu Arka.

Ostatnio edytowany: 2016-04-16 19:23:05
2016-04-16 19:01:25 Arkadiusz Nowaczyñski
1
7
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
wynik 8.46 czy 8.49?
2016-04-16 18:45:39 Bartosz Rychcik
//EDIT

Ostatnio edytowany: 2016-04-16 22:51:23
2016-04-16 17:11:20 Bartosz Rychcik
Tak
2016-04-16 17:06:03 Grzegorz Spryszyñski
Współrzędne są zawsze całkowite?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.