Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_07 - Zagadka

Zagadka

Tu powinna być jakaś historyjka, ale jej nie będzie. W zamian dostaniesz dwa rysunki, które musisz powiązać z przykładami wejścia/wyjścia, i przy pomocy specyfikacji wejścia/wyjścia napisać program rozwiązujący tę zagadkę.Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy opisują, w pierwszym wierszu jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 104) oznaczająca długość ciągu liczb całkowitych. W wierszu drugim danych jest n liczb całkowitych ai (1 ≤ ai ≤ 1000) uporządkowanych nierosnąco.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy wypisać nierosnący ciąg liczb całkowitych.

Przykład

Wejście
2
5
6 4 4 3 1
4
7 5 3 2

Wyjście
5 4 4 3 1 1
4 4 3 2 2 1 1


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.