Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_15 - Wielokąt foremny

Wielokąt foremny

Na okręgu rozmieszczono równomiernie punkty i oznaczono je losowo A lub B. Twoim zadaniem jest stwierdzić, czy istnieje co najmniej jeden wielokąt foremny, którego wierzchołkami są wyłącznie punkty A należące do okręgu.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy, to ciąg złożony z liter A lub B, którego długość zawiera się w przedziale [3, 106]. Kolejność liter oznacza kolejne punkty na okręgu. Rozmiar plików wejściowych nie przekracza 5 MB.


Wyjście
Na wyjściu, dla każdego przypadku testowego należy wypisać słowo TAK, jeśli z punktów na okręgu oznaczonych literą A, można zbudować co najmniej jeden wielokąt foremny, albo słowo NIE w przeciwnym przypadku.


Przykład

Wejście
4
AAA
AABA
ABABA
ABAAAB

Wyjście
TAK
NIE
NIE
TAK


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.