Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_17 - Ogród Jasia III

Ogród Jasia III

Jak co roku, ogród Jasia wiosną nabiera kolorów. Tym razem Jasiu postanowił, że dwa zraszacze umiejscowi w pewnym stałym miejscu i to one będą nawadniać wszystkie kwiaty w ogrodzie. Regulacja siły (długości promieni) nawadniania dwóch zraszaczy będzie regulowana za pomocą ciśnienia. Trzeba więc tak dobrać długości promieni działania dwóch zraszaczy, aby ich suma długości była jak najmniejsza, i jednocześnie powierzchnia nawadnianego obszaru możliwie najmniejsza, bo to pozwoli zaoszczędzić hektolitry wody. Znając współrzędne wszystkich kwiatów w ogrodzie, pomóż Jasiowi i oblicz sumę długości promieni działania dwóch zraszaczy.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się pięć liczb całkowitych n, x1, y1, x2, y2 (2 ≤ n ≤ 1000, -104 x1, y1, x2, y2 ≤ 104), gdzie n to liczba kwiatów w ogrodzie, a x1, y1, x2, y2, to współrzędne całkowite dwóch zraszaczy. Dalej w n wierszach podane są współrzędne kwiatów, w każdym wierszu dwie liczby całkowite x, y (-104x, y ≤ 104). Należy założyć, że żadne dwa kwiaty nie rosną w tym samym miejscu.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać najmniejszą sumę długości promieni działania dwóch zraszaczy, z dokładnością do co najmniej dwóch cyfr po przecinku, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie kwiaty w ogrodzie.


Przykład

Wejście
4 2 1 7 1
11 5
6 4
1 1
3 5

Wyjście
6.66


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.