Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_01 - Biegiem przez życie

W listopadowym Bajtockim biegu "Niepodległości" wzięła udział bardzo liczna grupa zawodników. Uczestników podzielono na cztery kategorie:

  • mężczyźni kategoria wiekowa 16 - 35 lat (M16),
  • kobiety, kategoria wiekowa 16 - 35 lat(K16),
  • mężczyźni, kategoria wiekowa 36+ (M36),
  • kobiety, kategoria wiekowa 36+ (K36).

Tym razem zostałeś dyrektorem tej prestiżowej imprezy. Do twoich obowiązków należy rejestrowanie wyników i tworzenie odpowiednich statystyk. Masz już gotowy serwis, który bardzo czytelnie przedstawia osiągnięcia sportowców. Do napisania został jeszcze tylko jeden moduł - program, który wylicza średnią wieku wszystkich kobiet, wszystkich mężczyzn oraz wszystkich uczestników. 

Wejście

W pierwszym wierszu cztery liczby rzeczywiste określające średnie wieków każdej z kategorii wiekowej w kolejności M16, K16, M36, K36, każda średnia mieści się w przedziale [16..100] i zapisana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W drugim wierszu cztery liczby całkowite należące do przedziału [1..10 000] określające liczbę uczestników w każdej kategorii, odpowiednio M16, K16, M36, K36.

Wyjście

Trzy liczby rzeczywiste z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pierwsza to średnia wieku wszystkich kobiet, druga wszystkich mężczyzn, trzecia wszystkich uczestników biegu w formacie jak podano w przykładzie.

Przykład

Wejście:
20.00 30.00 40.00 50.00
10 10 10 10

Wyjście:
K16K36: 40.00
M16M36: 30.00
M16K16M36K36: 35.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.