Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_07 - Format daty

Napisz program, który zamieni ciąg cyfr na format zaprezentowany w przykładzie. Data jest prawidłowo zakodowana, jeśli pierwsze dwie cyfry reprezentują dzień, drugie dwie miesiąc, natomiast kolejne cztery rok (rok jest poprawny jeśli należy do przedziału [1000..2200].

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczb t określająca liczbę zestawów danych (t < 105).

Każdy zestaw składa się zakodowanej daty (poprawnie lub nie). W skład daty wchodzi maksymalnie 20 cyfr.

Wyjście

Odkodowujemy datę pisząc [dzień - w postaci liczby bez zer wiodących] [miesiąc - słownie bez polskich znaków, w dopełniaczu] [rok w postaci liczby]. Jeśli data jest niepoprawnie zakodowana wypisujemy "niepoprawny format daty".

Przykład

Wejście:
5
20101987
31022000
111111111
29022004
29022005

Wyjście:
20 pazdziernika 1987
niepoprawny format daty
niepoprawny format daty
29 lutego 2004
niepoprawny format daty

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2016-11-19 22:38:51 Marcin Kasprowicz
nie wiem na jaki program mam patrzeć
2016-11-19 21:09:57
Można prosić o jakieś dodatkowe testy? Jestem pewny że mój program poprawnie działa, a sędzia go nie przyjmuje.
2016-11-19 18:30:37
Problem tkwił w złym sposobie sprawdzania, czy dany rok jest przestepny.

Ostatnio edytowany: 2016-11-19 18:49:37
2016-11-19 17:47:19
Czy 29 lutego w roku nieprzestępnym jest uznawanie za niepoprawny format daty?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.