Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_11 - Programowanie jest jak muzyka...

Jaś został muzykiem, ale jego zamiłowanie do kryptologii nie ustało. Postanowił więc połączyć te dwie dziedziny i zaszyfrować Ci pewne wiadomości, a Twoim zadaniem jest je (a jakże) odczytać. Jedyne informacje, jakie Pan Kryptolog zdradził bez użycia szyfrów są następujące:

 

 • szyfr składa się z pauz, ćwierćnut, ósemek, ósemek z kropką oraz szesnastek; od tradycyjnych nut o tych wartościach różni je niezamalowana główka;
 • ćwierćnuta ma wartość dwóch ósemek, ósemka - 2 szesnastek, a kropka przy nucie zwiększa jej wartość o połowę;
 • nuty zapisane są w kluczu wiolinowym;
 • główka najniższej nuty w zapisie Jasia znajduje się na ostatniej linii, zaś najwyższa - na najwyższej;
 • siedem pewnych liter można zaszyfrować na dwa sposoby;
 • odszyfrowany tekst składa się z dużych liter alfabetu angielskiego oraz spacji;
 • szyfr jest trywialny... dla Jasia.

 

Wejście

W pierwszej linii znajduje się niewielka ilość testów. Każdy test to pięciolinia zbudowana ze znaków: "-" oraz " ". Zapisane na niej nuty są zbudowane ze znaków: "o", "|", "\" i "." oraz znajdują się w odległości jednego znaku od siebie. Pięciolinie oddzielone są znakiem końca linii.

Wyjście

Na wyjściu powinny znaleźć się odszyfrowane wiadomości oddzielone znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
3
        |\            
        |            
---------------o|---------|\-------------
             |       
-------------------------o|--------------
 |\   |\ -   |\ -   |\   |\ 
--|\------|\--------|\--------|-------|\-
 o|   o|    o|    o|. |\ o| 
------|\--------------------------|------
   |             o|.   
-----o|----------------------------------

                         
     |\ |\       |\     |\   
----------|---|\--|\----------|-----------|\--|\-
     o| o|  |     o|     o|  | 
--|\-------------o|-----|\-------------------o|--
 |\ |\       - | -   |\       
-o|---|----------------o|---------|--------------
   o|.             o|.       
--------------------------------------|\---------
                   |     
-------------------------------------o|----------

                                  |\                    
                              |\   |                    
------|\----------|\---------------------------------------|\-----o|.------------|\---------------|--|\-----
   |      |                  |\ o|       |\   |        | |   
--|\-o|.---------o|.--------------|----------|\--------|-----------------|------o|---------------o|-o|------
 |    |\     |\   |\ | |\   |   - o|       - o|  |\   -          |\ 
-o|.------|---|\------|\------|--o|--|\--|\-o|-------------------------------|\------------|\------------|\-
     o|. |\   o|  |\ o|.  o|  |                 o|     |\ |      o| 
-------------o|-----------|-------------o|-------|\------------|\----------------------|--o|.--|------------
             o|           |\      |           o|    |      
------------------------------------------------o|------------o|.-----------------------------o|------------


Wyjście:
Podanie wyjściowych danych zepsułoby zabawę :)

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2016-11-20 12:32:40 Marcin Kasprowicz
rejundge
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.