Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_16 - Wskaźnik szczęśliwości II

Firma FRAKTAX z okazji 3-lecia istnienia firmy organizuje bankiet, na który chce zaprosić jak największą liczbę pracowników. Organizatorowi zależy bardzo, aby wszyscy zaproszeni czuli się komfortowo, aby wskaźnik szczęśliwości na tej imprezie był maksymalnie największy. Nie może zdarzyć się tak, aby na bankiecie znalazły się dwie osoby, które są ze sobą w relacji szef-podwładny. W firmie panuje następująca hieriarchia: pracownikiem numer 1 jest prezes firmy - Bajteusz Niewielki. Jego bezpośrednimi podwładnymi są wiceprezesi. Podwładnymi wiceprezesów są dyrektorzy, itd. W firmie FRAKTAX pracuje do 1000 osób. Napisz program, który określi ile tych osób maksymalnie można zaprosić na bankiet, jeśli nie mogą się na nim znaleźć jednocześnie szef i jego bezpośredni podwładni.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba t określająca liczbę zestawów danych.

Specyfikacja każdego zestawu:

w pierwszym wierszu liczba całkowita n będąca liczbą pracowników w firmie (0 < n < 1001).

Następnie n wierszy. I-ty wiersz określa i-tego pracownika w następujący sposób: najpierw jedna liczba definiująca liczbę bezpośrednich podwładnych, następnie numery tych podwładnych.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego maksymalna liczba osób, które mogą znaleźć się na bankiecie.

Przykład

Wejście:
1
19
2 2 3
3 4 5 6
3 7 8 9
0
1 10
0
0
2 11 12
0
3 13 14 15
4 16 17 18 19
0
0
0
0
0
0
0
0

Przykład:
14

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.