Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_18 - Trójkątna galaktyka

W odległej o miliony lat świetlnych galaktyce, wszystkie planety są trójkątami, których trajektorie orbit są okręgami opisanymi na tych trójkątach. Niekiedy dochodzi do kolizji tych objektów, w wyniku czego zostają zmienione ich trajektorie. Twoim zadaniem jest określenie, do ilu może dojść kolizji. Kalizją będziemy nazywać taką sytuację, w której para trójkątów w jakiś sposób będzie ze sobą się zderzać.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba calkowita n definiująca liczbę planet(1 ≤ n ≤ 100). W kolejnych n wierszach współrzędne wierzchołków i-tego trójkąta w pewnym miejscu jej orbity. Jest to 6 liczb rzeczywistych x1 y1 x2 y2 x3 y3 spełniających warunek (-300 ≤ x1, y1, x2, y2, x3, y3 ≤ 300).

Wyjście

Liczba kolizji, jaka może nastąpić w podanej galaktyce.

Przykład

Wejście:
2
1 1 5.5 1 1 5.5
5 5 1 5 5 1
Wyjście:
1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2016-11-19 20:21:01 Marcin Kasprowicz
Nie i nie ma takich przypadków testowych
2016-11-19 19:51:38
Czy zetknięcie się trójkątów wierzchołkami to również kolizja?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.