Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_20 - Bajtoboty

Bajtek interesuje się robotyką. Ostatnio pracuje nad Bajtobotem - robotem, który potrafi rozpoznawać kolory. Nasz mały inżynier chciałby sprawdzić, jakie możliwości ma ów robot. W tym celu zbudował plac do testów złożony z kolorowych kwadratów. Interesuje go, gdzie na którym kwadracie powinien umieścić Bajtobota, by ten, poruszając się do przodu, tyłu, w lewo i prawo, przejechał przez kolejno wybrane kolory oraz na jakim kwadracie zakończy swoją wędrówkę. Współrzędne kwadratu to dwie liczby: pierwsza - numer kolumny i druga - numer wiersza. Kolumny i wiersze numerujemy od zera.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba całkowita n określająca rozmiar kwadratowej macierzy (2 < n < 101). Nastepnie n wierszy po n liczb całkowitych nie wiekszych niz 109. W kolejnym wierszu dwie liczby: liczba a okreslajaca kolor startowy i liczba b okreslajaca ilosc nastepnych kolorow. Nastepnie b wierszy kolejnych kolorow, po których Bajtobot będzie się poruszał.

Wyjście

Współrzędne początku i końca wędrówki Bajtobota. Jeśli jest kilka odpowiedzi wypisujemy je posortowane rosnąco bez powtorzeń (sortujemy według początku (najpierw po x, potem po y), następnie po  końcu). 

Przykład

Wejście:
5
4 3 4 4 5
7 2 2 3 6
8 1 1 7 3
6 5 2 4 2
6 5 3 2 1
1 4
2
3
4
3

Wyjście:
1 2 1 0
2 2 3 1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.