Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_04 - Przecena

Przecena

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o a%, a następnie nową cenę obniżono jeszcze o b%. O ile procent obniżono początkową cenę towaru?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych wierszach dane są po dwie liczby całkowite a i b (1 ≤ a, b ≤ 99), oznaczające kolejne wartości procentowe o jakie obniżono dwukrotnie cenę towaru.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego, w osobnym wierszu, należy wypisać o ile procent (z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) obniżono początkową cenę towaru.


Przykład

Wejście
1
50 50

Wyjście
75.00


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.