Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_11 - Mieszanie tablicy

Przydatną funkcją jest system mieszający elementy tablicy. Poniżej znajduje się opis takiego systemu:

Zasada mieszania:

Wyobraźmy sobie trzy struktury działające w następujący sposób:

  1. Struktura pierwsza (stos): element, który jako ostatni został dodany, jako pierwszy będzie zdjęty i usunięty ze struktury, itd..
  2. Struktura druga (kolejka FIFO): element, który jako pierwszy został dodany, jako pierwszy będzie zdjęty i usunięty ze struktury, itd.
  3. Struktura trzecia (kolejka priorytetowa): element, który ma największą wartość, będzie zdjęty jako pierwszy i usunięty ze struktury, itd.

Elementy tablicy, które chcemy wymieszać dodajemy cyklicznie do struktury nr 1, 2 oraz 3. Następnie w ten sam sposób zdejmujemy ze struktur. 

Na wejściu pojawią się elementy tablicy już pomieszane, twoim zadaniem jest wypisanie kolejnych elementów tablicy w pierwotnym ich ustawieniu. Uwaga! Jeśli istnieje kilka prawidłowych odpowiedzi, wypisujemy dowolną.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę elementów tablicy (nie więcej niż 2 000 000). 

W drugim wierszu n liczb całkowitych. Każda z nich mieści się w przedziale [-109..109].

Wyjście

Na wyjściu wypisujemy przykładowe pierwotne ustawienie elementów tablicy.

Przykład

Wejście:
10
10 2 9 7 5 6 4 8 3 1 

Wyjście:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2017-04-08 22:19:22


Ostatnio edytowany: 2017-04-08 22:21:29
2017-04-08 15:24:17 Marcin Kasprowicz
Sędzia będzie respektował wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a tym czasem REJUNDGE
2017-04-08 15:19:57 Sebastian Toton
Mogę prosić o odpowiedź do tego testu?

10
-10 -2 -9 -7 -5 -6 -4 -8 -3 -1
2017-04-08 14:59:01 Michał Bryjak
Czy jeżeli wpychamy na kolejke priorytetową to na pewno jesteśmy w stanie wypisać pierwotny stan tablicy? dla przykładu gdy dostajemy w pomieszanej już tablicy kolejne liczby 9, 6 i 3 (mówimy tylko o priorytetowej kolejce) to w pierwotnej tablicy mogą być rózne kombinacje liczb, może być 9, 6, 3 jaki i 3, 6 i 9 lub też 6, 3, 9 ponieważ kolejność nie gra tutaj żadnej roli. Jeżeli się mylę możecie mnie nakierować jak mam rozumieć treść zadania? ;P
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.