Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_06 - Moc zbioru

Dla danej liczby naturalnej n wyznacz moc zbioru ułamków a/b spełniających warunek 1 ≤ a < bn i nwd(a,b) = 1.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek to jedna liczba naturalna n (1 ≤ n ≤ 106) podana w osobnym wierszu.

Wyjście
Dla każdej liczby z wejścia wypisz liczbę będącą odpowiedzią na postawiony problem.


Przykład

Wejście
2
5
6

Wyjście
9
11


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2017-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.