Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_08 - Oświetlenie

W Bajtocji jest bardzo długa i prosta ulica, przy której zainstalowane są lampy oświetleniowe oraz przystanki. Wszystkie lampy działają w ten sam sposób, tzn. oświetlają wszystkie przystanki, które znajdują się nie dalej niż r od lampy. Twoim zadaniem jest wyznaczenie minimalnej wartości r, dla której wszystkie przystanki będą oświetlone, tzn. dla każdego przystanku istnieć będzie lampa oddalona nie dalej niż r od przystanku. Jedna lampa może oświetlić dowolną liczbę przystanków, ale wszystkie te przystanki muszą znajdować się w odległości nie większej niż r od niej.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, m (1 ≤ n, m ≤ 5 × 105) oznaczające odpowiednio liczbę przystanków i liczbę lamp znajdujących się przy ulicy. Drugi wiersz zawiera rosnący ciąg n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109) - współrzędne przystanków. Wiersz trzeci zawiera rosnący ciąg m liczb całkowitych b1, b2, ..., bm (0 ≤ bi ≤ 109) - współrzędne lamp.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać minimalne r, przy którym wszystkie przystanki będą oświetlone.


Przykład

Wejście
7 3
1 8 13 15 20 25 26
4 15 24

Wyjście
4


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2017-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.