Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_13 - Matematostenes i funkcje trygonometryczne

Matematostenes jest dosyć ekscentrycznym mieszkańcem Programinii. Krótko mówiąc udaje Greka. Chodzi w todze, na nogach ma koturny, a jego twarz okrywa długa, siwa broda. Często chodzi po głównych rynkach niektórych miast Programinii (gdzieniegdzie zwanych main’ami) i zadaje przypadkowym przechodniom pytania z informatyki i matematyki. Tym razem tym szczęściarzem jesteś Ty i otrzymałeś takie pytanie:

„Azaliż czyliż istnieje sposobność, aby funkcje trygonometryczne dla kąta dowolnego bez użycia funkcji wbudowanych, lecz tylko trygonometrycznych wyznaczyć? Jeżeli twa odpowiedź twierdzącą jest, jak też byś to uczynił?”

Nieco zdziwiony i speszony tak archaiczną mową odpowiedziałeś, że tak istnieje taka możliwość, lecz musisz się nad tym zastanowić. Program z odpowiedzią na to nurtujące pytanie prześlesz Matematostenesowi listem, a on go oceni, akceptując, bądź wytykając błędy.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna t (<=103) oznaczająca liczbę zestawów danych. Każdy zestaw składa się z jednej liczby całkowitej k (-1012<=k<=1012), która oznacza dany kąt (podany w stopniach), którego wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, kosinus, tangens, kotangens) należy wyznaczyć. Uwaga oto lista fraz niedozwolonych: sin, cos, tan, cot, Sin, Cos, Tan, Cot, SIN, COS, TAN, COT.

Mała podpowiedź od autora: w C++ w słowie using jest zawarte słowo sin.

Wyjście

Na wyjściu należy podać wartości funkcji trygonometrycznych dla danego kąta w kolejności: sinus, cosinus, tangens, kotangens. Wartość  funkcji należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Uwaga, jeśli wartość pewnego kąta dla danej funkcji nie istnieje należy wypisać nie istnieje (chodzi tu np. o tangens 90 stopni).

Przykład

Wejscie:

1

45

Wyjście:

0.71 0.71 1.00 1.00


Dodane przez:melehean
Data dodania:2017-11-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:GAWK MAWK BF C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 D FSHARP FORTH FORTRAN GO HASK JAVA LUA PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PYTHON PYPY PYTHON3 R RUBY TEXT UNLAMBDA WHITESPACE

ukryj komentarze
2017-12-02 22:06:43
No cóż, podpowiedź tkwi w tytule ;)
2017-12-02 21:50:25
No to naprawdę niezły haczyk tam musi być.
2017-12-02 21:49:40
Tak, ale sędzia jest ustawiony na ignorowanie białych znaków, więc nie powinno mieć to większego znaczenia
2017-12-02 21:42:46
Czy poszczególne zestawy powinny być oddzielone "enterem"?
2017-12-02 21:26:05
Tak to prawidłowe wyjście
2017-12-02 20:51:07 Jaroslaw Konczak
Czy jeżeli któraś wartość nie istnieje to wypisujemy pozostałe wartości dla tego testu i nie istnieje pomiędzy nimi? Np:
1.00 0.00 nie istnieje 0.00
to prawidłowy out?
2017-12-02 20:07:58
Oj przepraszam, nie istnieje należy wypisać bez cudzysłowu, jak najszybciej to poprawię
2017-12-02 20:01:26
Czy "nie istnieje" należy wypisać w cudzysłowie ?
2017-12-02 19:00:56
Zero należy wyświetlić jako 0.00
2017-12-02 18:49:38
Czy 0 należy wyświetlać jako 0, czy jako 0.00?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.