Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_18 - parkrun Działdowo II

Jest sobota, jest parkrun! W ponad 1300 miejscach na całym świecie, w każdą sobotę o godzinie 9 rano, aktywni ludzie spotykają się, aby wspólnie przebiec, przemaszerować, przebiec z psem, z wózkiem lub nordic walking, pokonać pięć kilometrów. Działdowo jest jednym z kilkudziesięciu miast w Polsce, gdzie takie biegi się odbywają. Za organizację odpowiedzialni są wolontariusze, którzy pełnią różne role. Niektórzy robią zdjęcia, inni skanują uczestników biegu, jeszcze inni mierzą czas. Jest także osoba, która zamyka stawkę. Pewnej soboty okazało się, że zawiódł stoper. Bez tego urządzenia koordynator biegu nie będzie wstanie wprowadzić wyników z biegu. Okazało się jednak, że każdy z uczestników tego dnia posiadał zegarek z GPS-em, który odmierzał tempo biegu. Dzięki temu, biegacze podawali koordynatorowi swoje tempa (nie koniecznie uporządkowane), a koordynator podawał ich pozycję na mecie na podstawie do tej pory podanych informacji. Niestety, ta czynność stawała się coraz trudniejsza gdy liczba uczestników wzrastała. Pomóż działdowskim koordynatorom i napisz program, który będzie w stanie odpowiadać, jaką aktualnie pozycję zajmuje biegacz na podstawie dotychczasowych danych. 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę biegaczy (nie więcej niż 300001).

W kolejnych n wierszach tempa biegaczy (min/km) podane z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Każde tempo mieści się w przedziale [3..8]. Gwarantuje się, że liczby są unikatowe.

Wyjście

Dla każdego podanego tempa, aktualna pozycja uczestnika.

Przykład

Wejście:
6
3.123333
4.000000
3.500000
5.000000
4.300000
5.445000

Wyjście:
1
2
2
4
4
6

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.