Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_06 - Odległość w wyrazach

Dla danego wyrazu określ odległosć między najbardziej oddalonymi od siebie znakami (w alfabecie).

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę wyrazów (nie więcej niż tysiac).

W kolejnych wierszach wyrazy złożone z dużych liter języka łacińskiego. Liczba znaków każdego wyrazu zawiera się w przedziale [2..1000].

Wyjście

Dla każdego wyrazu jedna liczba określająca odległość między najbardziej oddalonymi literami tego wyrazu.

Przykład

Input:
3
FRAKTAL
PROGRAMOWANIE
ABC

Output:
19
22
2


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.