Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_10 - Parzyste w przedziale

Parzyste w przedziale

 

Z podanego przedziału otwartego wypisz rosnący ciąg liczb parzystych.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 10) oznaczająca liczbę przypadków testowych. Każdy przypadek testowy to dwie liczby całkowite a, b (1 ≤ a < b ≤ 105).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego, w osobnym wierszu, wypisz rosnący ciąg liczb parzystych lub słowo BRAK, gdy nie istnieje taki ciąg.


Przykład

Wejście
2
3 9
4 9

Wyjście
4 6 8
6 8


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2018-05-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.