Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_09_19 - Słówka, słóweczka

Jasio ostatnio dostał następującą wiadomość na jednym z portali społecznościowych. Napisane było, że pierwsze słowo, które uda mu się przeczytać z kwadratowej macierzy znaków, to będzie ono dla niego przesłaniem. Jasiu oczywiście nie wierzy w takie bajki :), ale postanowił napisać program, który znajdzie wszystkie ukryte słowa w tej macierzy. Słowa odczytujemy z lewej do prawej lub z góry do dołu.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca długość słownika (maksymalnie 100 000 słów, każde złożone z od 2 do 15 dużych znaków języka łacińskiego).

W drugim wierszu jedna liczba n określająca wielkość macierzy mieszcząca się w przedziale [5..200].

Następnie macierz złożona z n znaków w pionie i poziomie. Każdy znak to duża litera języka łacińskiego. 

Wyjście

Jedna liczba określając ilość wyrazów ze słownika pojawiająca się w macierzy. Dane słowo zliczamy tyle razy ile razy pojawiło się w macierzy.

Przykład

Wejście:
5
FRAKTAL
ROWER
PROGRAM
KAJAK
LOKOMOTYWA
6
KAJAKU
ARFFAF
JOABJV
AWEAAR
KEREKY
RROWER

Wyjście:
5

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-05-24
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.