Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_01 - Kwadratowy świat

Na płaszczyźne kartezjańskiej podane są cztery punkty kratowe reprezentujące wierzchołki kwadratu. Czy boki tego kwadratu są równoległe do osi współrzędnych?

Wejście

Osiem liczb całkowitych x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 reprezentujące cztery różne punkty na układzie współrzędnych. Moduł każdej ze współrzędnych jest mniejszy niż 1000. Każda para (xi, yi) przedstawia punkt będący wierzchołkiem pewnego kwadratu, punkty podano w losowej kolejności.

Wyjście

Należy wypisać napis Tak, jeśli punkty przedstawiają kwadrat spełniający kryteria zadania albo napis Nie w przeciwnym razie.

Przykład 1

Wejście:

0 0 2 2 0 2 2 0

Wyjście:

Tak

Przykład 2

Wejście:

0 0 3 1 2 4 -1 3

Wyjście:

Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.