Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_02 - Jąkała

To był spokojny czwartkowy poranek. Jaś jak zwykle wszedł na SPOJa z zamiarem rozwiązania jednego z zadań, kiedy jego oczom ukazał się news o jubileuszowej 10 edycji Fraktala. Nasz bohater doznał szoku. Starał się przypomnieć sobie gdzie był podczas poprzednich 9 edycji, ale nie potrafił. Szok okazał się na tyle duży, że nasz bohater zaczął się jąkać. Zauważył, że k liter z alfabetu wymawia podwójnie.

Odpowiedz na pytanie, jak będzie słyszany wyraz wypowiedziany przez jąkającego się Jasia?

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna k ∈ [1, 26] określająca liczbę liter.

W drugim wierszu k małych liter alfabetu angielskiego, które Jaś wymawia podwójnie.

W trzecim wierszu jeden wyraz złożony wyłącznie z małych liter języka angielskiego. Liczba znaków mieści się w przedziale [1, 1000].

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać jak będzie słyszany wyraz wypowiedziany przez jąkającego się Jasia.

Przykład

Wejście:

3
f k a
fraktal

Wyjście:

ffraakktaal

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.