Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_03 - Zlot kolekcjonerów monet

W mieście odbywa się zlot kolekcjonerów monet. Bierze w nim udział n numizmatyków. Każdy z nich przywiózł jedną monetę, którą pragnie wymienić na inną, wymarzoną przez siebie. Każdy z kolekcjonerów może dokonać dowolnej liczby zamian.

Odpowiedz na pytanie. Czy istnieje taka sekwencja zamian, dzięki której każdy z numizmatyków otrzyma wymarzoną przez siebie monetę?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba kolekcjonerów monet n ∈ [3, 1000].

W drugiej linii wejścia znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 1000]. Liczba i-ta w kolejności określa jaką monetę chciałby wymienić i-ty numizmatyk.

W trzeciej linii wejścia znajduje się n liczb całkowitych z przedziału [1, 1000]. Liczba i-ta w kolejności określa jaką monetę wymarzył sobie i-ty numizmatyk.

Gwarantujemy, że moneta jaką chce wymienić każdy kolekcjoner różni się od tej jaką sobie wymarzył.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać słowo TAK, jeżeli istnieje taka sekwencja zamian, dzięki której każdy z numizmatyków otrzyma wymarzoną przez siebie monetę albo słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład 1

Wejście:

5
83 12 8 1 9
8 83 12 9 1

Wyjście:

TAK

Przykład 2

Wejście:

3
10 90 19
90 10 10

Wyjście:

NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.