Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_05 - Pętla

Pętla

Jasiu podczas swoich biegowych treningów porusza się wyłącznie w czterech kierunkach: północ (N), południe (S), wschód (E) lub zachód (W) o pewną stałą jednostkę dystansu. Po zakończonej aktywności otrzymuje ślad biegu w postaci ciągu liter (kierunków świata). Na postawie tego ciągu, bez problemu jest w stanie odtworzyć trasę biegu. Ty także otrzymasz ten ciąg i postarasz się odpowiedzieć na pytanie, czy Jasiu podczas biegu zakreślił pewną pętlę, co najmniej jedną. Innymi słowy musisz sprawdzić, czy łamana, będąca śladem biegu jest łamaną zamkniętą lub łamaną wiązaną lub też, czy zakreślony ślad zawiera w sobie co najmniej jeden dowolny wielokąt.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba aktywności Jasia d (d ≤ 10). Każda aktywność podana jest w osobnym wierszu, na którą składa się ciąg liter (NESW) o długości nie większej niż 100.


Wyjście
Dla każdego ciągu należy wypisać słowo TAK, jeśli ciąg liter wyznacza trasę z co najmniej jedną pętlą, albo słowo NIE w przeciwnym przypadku.

 

Przykład

Wejście
4
WSEN
SEEES
EEEENWWSS
NNEESSNNWWSS

Wyjście
TAK
NIE
TAK
NIE


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.