Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_06 - Problem ośmiu hetmanów

Problem ośmiu hetmanów

Problem ośmiu hetmanów polega na ustawieniu na szachownicy ośmiu hetmanów tak, aby żaden z nich nie znajdował się w polu rażenia innego hetmana. Hetman ustawiony na szachownicy atakuje wszystkie pola w wierszu, kolumnie i po skosie. Twoim zadaniem będzie rozstrzygnięcie, czy podany układ rozstawienia hetmanów na szachownicy 8 x 8 jest poprawny, czyli spełnia problem ośmiu hetmanów .

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Każdy przypadek opisany jest w osobnym wierszu, gdzie podana jest pewna permutacja liczb naturalnych od 1 d 8 rozdzielonych znakiem spacji. Permutacja 1 2 3 4 5 6 7 8 oznacza, że wszystkie hetmany znajdują się na przekątnej szachownicy. Permutacja 6 4 7 1 8 2 5 3 oznacza, że w pierwszym wierszu hetman znajduje się w kolumnie szóstej, w drugim wierszu hetman znajduje się w kolumnie 4, itd.


Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać słowo TAK, jeśli podana permutacja spełnia powyższy problem, albo słowo NIE, w przeciwnym przypadku.

 

Przykład

Wejście
2
1 2 3 4 5 6 7 8
6 4 7 1 8 2 5 3

Wyjście
NIE
TAK


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.